- Voetreflex massage

Voetreflex massage

In de praktijk is de mogelijkheid voor;
Voetreflex-massage, met het accent op ontspanning.

Door spanning, emoties, verkeerde leefgewoontes, de manier waarop je met problemen omgaat enz., kunnen er blokkades in het lichaam ontstaan. Deze blokkades belemmeren de doorstroom van energie, en hebben een negatieve invloed op het hele lichaam (het functioneren van de organen), onze emoties (angst of vertrouwen , blij of verdrietig), persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld gebrek aan zelfvertrouwen) en ziel.

Reflexzonetherapie is erop gericht deze blokkades in het lichaam op te heffen, zodat de energie weer vrij kan circuleren.

In de voet bevinden zich ongeveer 30.000 zenuwuiteinden. Deze staan in verbinding met organen en andere lichaamsdelen. Via massage wordt het lichaam geactiveerd om blokkades elders in het lichaam op te heffen. Het geeft de aanzet om organen, klieren en/of andere lichaamsdelen beter te laten functioneren. Reacties zijn er zowel lichamelijk als geestelijk, het beïnvloedt de totale mens. Effecten kunnen bijvoorbeeld zijn: een betere doorbloeding en werking van betreffende lichaamsdelen, verhoogde weerstand, ontspanning en evenwicht.

Werkingsmechanisme

Op handen en voeten bevinden zich reflexzones die corresponderen met alle organen en andere delen van het lichaam.Bij reflexzonetherapie worden deze reflexzones met onder andere duim en vingers bewerkt.

Op handen en voeten bevinden zich reflexzones die corresponderen met alle organen en andere delen van het lichaam.Bij reflexzonetherapie worden deze reflexzones met onder andere duim en vingers bewerkt.

U kunt de voetreflex-massage aansluitend op de pedicurebehandeling laten volgen. Vermeldt dit wel bij het reserveren!